Personale

Tanja Jacqueline Krone

Tanja er pr. 1. December 2017 ansat som lægesekretærelev. Tanja vil deltage i det daglige arbejde i klinikken og vil sammen med de tre øvrige personaler være den/de personer som I møder, når klinikken kontaktes.

Sarah Fangel Korch

Sarah er sygeplejerske og ansat hos os pr. 1. Juni 2017. Hun har en bred erfaring bag sig fra både akut-sygepleje og vedr. behandling af kronisk sygdom.  Sarah deltager i behandlingen ved selvstændige konsultationer omkring sukkersyge, KOL, hjertesygdomme, Blodtrykskontroller, vægttab mv. Desuden deltager hun i vores akut funktioner, besvarer telefon opkald, mails mv.

Charlotte Kjerulff Pedersen

Charlotte er uddannet lægesekretær foråret 2016 og har endv. en sosu assistent uddannelse, foruden anden god balast med i bagagen. Hun er ansat hos os pr. 1. Maj 2016. Charlotte varetager især sekretær opgaver, telefonvisitationer, tidsbestilling og receptfornyelser. Desuden deltager Charlotte i blodprøvetagning (lige nu fast onsdag formiddag); andre laboratorie opgaver, ligesom Charlotte hjælper til i akuttiden.

Jeanette Mikkelsen

Pr. 1. August 2015 har vi ansat Jeanette Mikkelsen, som er uddannet Sosu assistent.
Jeanette vil indgå i det daglige arbejde primært omkring visitation, sygepleje- og laboratoriefunktionen. Rutine undersøgelser i form af celleskrab for kvinder, p-pille kontroller og kørekorts udstedelse for de unge. 2 og 3 års børneundersøgelser  er også en opgaver, som  Jeanette varetager. Jeanette har bred erfaring fra både hospitalssektoren samt den kommunale hjemmesygepleje.