Personale

Karin Østergaard Jørgensen

Karin er pr. 1. august 2018 ansat som sygeplejerske i klinikken. Karin har 10 års erfaring fra en medicinsk- endokrinologisk afdeling i Århus, hvorfra hun bl.a. har erfaring med KOL, diabetes, stofskiftesygdomme, knogleskørhed mv. De seneste 4 år har hun været ansat som sygeplejerske i Silkeborg kommune.  Karins primære opgave er at varetage kronikeromsorgen, herunder med de årlige målsætningssamtaler (årskontroller). Hun vil i det daglige også deltage i telefonvisitationen, akut-konsultation, tage blodprøver mv.

Tanja Krone

Tanja er uddannet lægesekretær og ansat hos os pr. 1. dec. 2019. Hun varetager især sekretæropgaver, telefonvisitationer, tidsbestilling og receptfornyelser, samt mindre laboratorie opgaver.

Sarah Fangel Korch

Sarah er sygeplejerske og ansat hos os pr. 1. Juni 2017. Hun har en bred erfaring bag sig fra både akut-sygepleje og vedr. behandling af kronisk sygdom.  Sarah deltager i behandlingen ved selvstændige konsultationer omkring sukkersyge, KOL, hjertesygdomme, blodtrykskontroller, vægttab mv. 4 og 5 års børneundersøgelser er også opgaver, som Sarah varetager.  Desuden deltager hun i vores akut funktioner, besvarer telefon opkald, mails mv.

Jeanette Nellemann

Pr. 1. August 2015 har vi ansat Jeanette Nellemann, som er uddannet Sosu-assistent.
Jeanette vil indgå i det daglige arbejde primært omkring visitation, sygepleje- og laboratoriefunktionen. Rutine undersøgelser i form af celleskrab for kvinder, p-pille kontroller og kørekorts udstedelse for de unge. 2 og 3 års børneundersøgelser  er også en opgaver, som  Jeanette varetager. Derudover foretager hun også graviditetsundersøgeler. Jeanette har bred erfaring fra både hospitalssektoren samt den kommunale hjemmesygepleje.