Læger

 

Jens Gram-Hansen

Jeg har været praktiserende speciallæge i almen medicin siden 1992. Jeg startede som selvstændig d. 1/4 1992 i klinikken Borgergade, Silkeborg. Vi flyttede til nye lokaler ved “Smedegården”, Mølledamsgade 1  d. 1/4 07. Jeg er desuden Hospitalspraksiskonsulent dels ved Region Midtjylland ( hjerneskadesamrådet )  dels ved Center for Planlagt kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter. Er bestyrelsesmedlem af Lægeforeningen PLO Silkeborg.

Kirsten A. Bruun

Jeg tog min uddannelse (cand. med) i Århus, hvor jeg blev færdig i sommeren 1997. Herefter arbejdede jeg som læge i Ribe Amt i 7 år, hvor jeg i 2003 blev færdig som speciallæge i almen medicin. I Aug. 2004 blev jeg ansat som vikar på Borgergade 14.  1. Jan. 2006 overtog jeg en del af praksis sammen med Finn Haisler og Jens Gram-Hansen. Jeg er medlem af Dansk Selskab for Almen medicin.

Malene Uggerhøj

Jeg er speciallæge i almen medicin siden 2006. Jeg er uddannet fra Århus Universitet og blev kandidat i 1996. Jeg har efter speciallægeuddannelsen arbejdet i flere forskellige lægehuse før jeg indtrådte i kompagniskabet Mølledamsgade 1 pr. 1. september 2010.

>>> Alle tre faste læger deltager i lægevagten i Region Midt <<<

Rasmus Hvidbjerg Ganzel

Rasmus er uddannelseslæge og begynder hos os den 1. marts 2018. Han skal være hos os i 6 mdr. og vil deltage i klinikkens hverdage med selvstændige konsultationer. Rasmus er i et forløb kaldet KBU (klinisk basis-uddannelse). Det er det forløb, man som nyuddannet læge deltager i det første år, efter afsluttet lægeeksamen.

Kristian Skytte Andersen

Kristian er fase 3 uddannelseslæge hvilket betyder at han er fuldt uddannet som speciallæge i almen medicin pr. 31/4 2019. Han starter d. 1/5 og vil være her de næste 12 måneder, hvor han vil deltage i klinikkens hverdag med selvstændige konsultationer.

Ea G. Pedersen

Ea G. Pedersen er uddannelseslæge og stiler mod at blive praktiserende læge. Ea er i gang med sin videreuddannelse på forskellige sygehusafdelinger. Ea træffes ca. 1 gang pr. måned i klinikken. Det kaldes “Retur-dage”

Du kan bestille tid ved Ea ved opringning til klinikken mellem 08.00-10.00.