Læger

 

Klinikkens faste læger og indehavere:

Kirsten A. Bruun

Jeg tog min uddannelse (cand. med) i Århus, hvor jeg blev færdig i sommeren 1997. Herefter arbejdede jeg som læge i Ribe Amt i 7 år, hvor jeg i 2003 blev færdig som speciallæge i almen medicin. I Aug. 2004 blev jeg ansat som vikar på Borgergade 14.  1. Jan. 2006 overtog jeg en andel af praksis. Jeg er medlem af Dansk Selskab for Almen medicin.

Malene Uggerhøj

Jeg er speciallæge i almen medicin siden 2006. Jeg er uddannet fra Århus Universitet og blev kandidat i 1996. Jeg har efter speciallægeuddannelsen arbejdet i flere forskellige lægehuse før jeg indtrådte i kompagniskabet Mølledamsgade 1 pr. 1. september 2010.

Pia Hjortborg Timm

Jeg er uddannet læge fra Århus Universitet år 2010. Jeg har efterfølgende haft min videreuddannelse i den vestlige del af Region Midt, hvor jeg har været ansat på diverse afdelinger og i praksis. Speciallæge i almen medicin april 2018. Jeg startede kort efter som vikar hos Lægerne Mølledamsgade 1, hvor jeg pr. 1. januar 2019 har overtaget praksisandel efter Jens Gram-Hansen.

>>> Alle tre faste læger deltager i lægevagten i Region Midt <<<


Klinikkens uddannelseslæger:

Klinikken har fast siden 2008 haft uddannelseslæger tilknyttet. Vi ser det som en vigtig opgave, men også en stor glæde, at være med til at uddanne vore kommende kollegaer i det danske sundhedsvæsen. En del bliver praktiserende læger, nogle vælger at arbejde videre på sygehusene. Vi oplever at de bidrager med “positiv energi”, samtidigt med, at vi har indtryk af at I, vore tilknyttede patienter får en god behandling hos dem. De oplever sig generelt godt tager imod af jer – vore daglige “brugere”. Hvis I har noget at bemærke til behandlingen ris/ros, så hører vi gerne fra jer. Kontakt da Malene, Kirsten eller Pia.

Mai-Britt Vestergaard:

Er ny uddannelseslæge pr. 1. maj 2019. Mai-Britt er nyuddannet læge ½ år før, hun begyndte hos os. Hun har erfaring fra medicinsk afdeling og psykiatrien forud. Vi glæder os til at lære Mai-Britt bedre at kende og beder jer tage godt imod en ny læge!

Dan Kjærup:

Er uddannelseslæge i INTRO stilling pr. 5 august 2019 til og med juli 2020. Du kan allerede nu booke tider ved Dan – nærmere præsentation følger.