Profil

GENERELT OM KLINIKKEN:

Klinikken ejes af 3 alment praktiserende speciallæger: Malene Uggerhøj, Kirsten A. Bruun og Pia Hjortborg Timm.

Vi arbejder alle på deltid, dvs. at der er 1-2 hverdage pr. uge, hvor vi ikke træffes.  Derudover deltager vi alle 3 i lægevagten. 

I klinikken kan du ud over det faste personale også møde uddannelselæger, som i forbindelse med deres videreuddannelse deltager i klinikkens daglige arbejde. Det er færdiguddannede læger, som kan kontaktes på lige fod med de øvrige læger (incl. pr. mail og telefon). Konsultationer hos dem undergår daglig supervision af en af de faste læger i klinikken.

Læs vores Præsentationer af læger, og ansatte under fanebladene “Læger” og Personale”