Privattakster og rejsevaccinationer

PRISER FOR PRIVAT KONSULTATION, ATTESTER OG VACCINATIONER:

dvs private ydelser, som ikke kan afregnes via den offentlige sygesikring:

  • Privatkonsultation 400,- *
  • Telefonkonsultation 175,-
  •  E-mail-konsultation 200,-
  •  Motorattest 500,-
  •  Mulighedserklæring 625,-
  • Privat lægeerklæring fx. ved sygemelding i forhold til skoler mv 450,-
  • Andre fx. adoptionspapirer mv. : kontakt klinikken og få prisen oplyst.

VACCINATIONER:
Du bedes aftale tid med sygeplejerske Sarah, som rådgiver og lægger plan for vaccinationer og andre forebyggende tiltag i forbindelse med rejser i samarbejde med lægerne.

Vær i god tid gerne mindst en måned før afrejse for visse vaccinetyper da vaccinerne først skal bestilles hjem.

Følgende oplysninger bedes du svare på og maile til vores sygeplejerske Sarah så tager hun stilling til, hvilke vacciner der skal gives.

1. Hvortil går rejsen, evt. by /område?

2. Hvornår skal du rejse?

3. Hvor længe skal du rejse?

4. Hvordan skal rejsen foregå, er det udelukkende badeferie eller skal du ud blandt lokalsamfundet?

5. Skal der børn med på rejsen og i så fald alder og vægt på disse?

6. Hvilke vacciner har du i forvejen fået?

 

Du bedes medbringe evt vaccinationshæfte fra tidligere vaccinationer.
Det er altid fornuftigt at forhøre sig ved rejsearrangøren eller via hjemmesider (f.eks. Statens Serum Institut) ang. vaccinationer for dit rejsemål. Husk at sygesikringen Danmark giver 50 % i tilskud til vaccinationer.

KONSULTATION i forbindelse med vaccination 400,- ( 1. kons. )
2. og efterflg. konsultation 200,-/ gang

Der ydes familie/ ægtefælle rabat ved 1. konsultation, således at 1. person betaler 400 kr. og medfølgende familiemedlemmer betaler hver 200 kr. Dette under forudsætning af, at det drejer sig om fælles fremmøde og samme vaccinationsforløb (rejsemål). Derudover tillægges priser på vaccinationer pr. person, som fremgår af nedenstående. Der betales kontant eller med dankort samme dag.
Ved 2. og efterfølgende fremmøde i forbindelse med samme rejsemål, betales 200 kr. pr. person.
Ovennævnte rabat ydes under forudsætning af, at alle møder op til vaccination på samme tid til de enkelte vaccinationer!

Alle priser er inkl. moms.

Difteri + tetanus ( stivkrampe) Gratis
Gardasil / HPV/Pneumokok-vaccination: recept udstedes og vaccinationen medbringes
Kons. honorar 400,-. betales af de, som ikke er målgruppe for vaccinationsprogrammet.

Gul feber 400,-
Hepatitis ( leverbetændelse A og B) :
Havrix/ Epaxal A, Børn 350,-
Havrix/ Epaxal A, Voksne 350,-
Ambirix A+B, Børn 470,- pr. gang (vaccination 2 gange )

Twinrix A+B, børn 325 ,-pr. gang (vaccination 3 gange )
Twinrix A+B, Voksne 550,- pr. gang (vaccination 3 gange )
Hepatitis B, børn og voksne 250,-

Influenzavaccination 300,-
Japansk encephalitis 920,-
Kolera oral 450,-
Meningokok (Nimerix) 550,-
Pneumokok (lungebetændelse/23 valent) 320,-
Rabies,hundegalskab) 750,-
TBE Flåtoverført hjernebetændelse 300,-
Tyfus 280,-


* Privatkonsultationshonorar opkræves også i de tilfælde, hvor et forsikringsselskab udbeder sig udtalelse og/eller henvisning alene til deres brug. Da sendes regning til forsikringsselskabet, sv.t. privat konsultation. Derfor bedes forsikringen dels oplyst herom – dels medbringes forsikringens navn og adresse, samt evt. kontaktperson.


ATTESTER til forsikringsselskaber:

Klinikken afregner nedenstående attester  med fast pris pr.  påbegyndt side: 475 kr inkl. moms og inkl. evt. forudgående tests.

FP 220, FP 300, FP 350, FP 360, FP 401, FP 410, FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480, FP 490, FP 500, FP 510.

>>> Samme pris afregnes på evt. andre private attester, hvor der ikke er fastlagt pris på forhånd. <<<

HIV-antistoftest koster fortsat 760 kr inkl. moms.

“Egen læge attester” afregnes fortsat efter PLO’s centralt fastsatte priser.  Dette gælder:

FP 100, FP 140, FP 402, FP 610, FP 710, FP 910, ligesom FP 610 fortsat afregnes med individuelt fastsat pris ud fra tidsforbrug.

Ovenstående priser er gældende pr. 1. febr. 2017.