Kroniske tilstande og sygdomme.

Hvordan understøtter og kontrollerer vi personer med kroniske sygdomme?

Man kan fint leve et godt liv med en kronisk sygdom. Det kræver en stor egenomsorg og et godt netværk. Din dagligdag ændrer sig og der skal ofte ændres på livs-stilen og indholdet. Vi vil gerne i samarbejde med dig sikre at din kroniske sygdom eller tilstand er kontrolleret og behandlet bedst muligt. Dette kræver vurdering af dig og din tilstand med rimelige intervaller alt afhængig af sygdommen og af sværhedsgraden heraf. Ved disse kontroller er der fokus på din aktuelle tilstand samt behandling og forebyggende indsatser. Ved alle kroniske tilstande anbefales det at foretage mindst en kontrol årligt- en såkaldt Årskontrol. Som ved de andre kontroller laves relevante forundersøgelser ved vores sundhedspersonale ( f.eks. blod- og urinundersøgelser, hjertekardiogram og lungefunktionsundersøgelse) og herefter aftales tid ved lægen med fokus på din tilstand og evt. nye indsatser for det næste år. Neden for kan du se de kroniske sygdomme, hvor årskontrol som minimum er tilrådeligt:

Diabetes, mest Type 2 diabetes. Kontroller aftales fra gang til gang ved sygeplejersken med 3-6 mdr`s interval samt årskontrol ved lægen. Det er vigtigt med disse kontroller for at holde godt øje med sukkerbalancen ( “sladreblodsukkeret” HbA1c), blodtryk, kolesteroltallene, vægt og livsstilsfaktorerne ( KRAM= kost, rygevaner, alkoholindtag og motion) Ved årskontrollen har vi også fokus på øjne, fødder og nervesystemet.

Kronisk obstruktiv lungesygdom ( KOL) samt astma. KOL kaldes også rygerlunger idet rygning er langt den hyppigste årsag hertil. Få lavet en lungefunktionsundersøgelse, hvis du er ryger og har begyndende bronkit-symptomer ( hoste og slim) samt åndenød. KOL inddeles i let, moderat og svær tilstand. Den lette og moderat svære KOL kontrolleres 1-2 gange årligt hos os mens den svære tilstand kontrolleres på sygehuset. Vi kontrollerer bla.a lungefunktion, vægt ( holder du muskelmassen godt indtakt?), rygestatus med hjælp til rygestop hvis behov herfor. Ved årskontrollen for KOL og Astma gennemgås medicin og plan lægges for evt. supplerende undersøgelser og tiltag . Husk at tale med os om influenza- og pneumokok ( lungebetændelsesbakterie)-vaccination.

Hjerte-kredsløbssygdomme. Det drejer sig om blodtryksforhøjelse; tidligere hjerteblodprop; hjerteflimmer; hjertesvigt og hjerneblodprop. Kontrol hver 4.-6. måned ved sygeplejerske efter aftale samt årskontrol ved lægen. Vi gennemgår din dagligdag, taler om livsstil, ser på din medicin og vurderer diverse undersøgelser inkl urin-blodprøver, hjertekardiogram, vægt og blodtryk.

Psykiske sygdomme. Vi vil anbefale mindst 1 årlig kontrol når du er i behandling med fast medicin for en psykisk lidelse. Det kan dreje sig om depression, angstlidelse, ADHD og kroniske psykoser. Ved demenstilstande vil vi også gerne se dig mindst en gang årligt. Vi taler med dig om din tilstand, livsstil og kontrollerer blodprøver, vægt og blodtryk.

Osteoporose/ knogleskørhed. Det anbefales 1 gang årligt at få vurderet blodprøver, lavet medicingennemgang og set på din daglige indsats med bla. a motion og kost . Knogleskanning foretages ca hver 2.-3. år afhængig af speciallægens råd ved sidste skanning.

Stofskiftesygdomme. Personer med lavt og højt stofskifte anbefales kontrol mindst 1 gang årligt når stofskiftet er blevet stabilt. Ved især højt stofskifte samarbejder vi ofte med speciallæge og lægger plan for indsatserne.