GDPR – datasikkerhed

(Genereral Data Protection Regulation – også kaldet Persondataforordningen).

På denne side, skriver vi lidt om hvordan vi, hos Lægerne Mølledamsgade 1, arbejder med GDPR.  Det beskrives i dette afsnit i en kort form. Her er lidt om vores tanker omkring  dette og hvordan vi arbejder med dette emne. Den fulde ordlyd, som vi arbejder ud fra, i form af dokument udfærdiget under akkrediteringen frem til 12/3-18, foruden den juridiske formulering og konkrete konsekvenser, kan til enhver til rekvireres ved kontakt til klinikken.  Vi vil så sende de nævnte dokumenter til dig, hvis dette ønskes.

Tavshedspligten:

Ser vi hos Lægerne Mølledamsgade som et vigtigt og ufravigeligt fundament for vort daglige arbejde. Vi tager det meget seriøst – at vi overholder tavshedspligten! Dvs. at personlige oplysninger (alt det, der er fortalt i fortrolig samtale) aldrig deles med nogen udenfor vores klinik, og kun bruges med det formål, at den planlagte behandling kan gennemføres. For netop at varetage den gode, faglige behandling må vi alligevel, dagligt dele oplysninger af dybt personlig karakter med vores samarbejdspartere. Det sker, når vi fx. henviser til undersøgelser og behandling hos speciallæger eller på sygehuset – hos fysioterapeuter, kommunens hjemmepleje, sagsbehandlere – og også når vi fx skal sende prøvesvar. Derfor arbejdes der i disse dage (ultimo maj 2018) på at vi indgår Databehandler-aftaler med alle disse nævnte, samt flere andre samarbejdspartnere. Dette er, hvad GDPR betyder: at vi ved hver eneste kontakt med jer – vores tilknyttede patienter – konstant har fokus på, at tavshedspligten overholdes og at ingen, som ikke har ret hertil, har adgang til netop dine personlige oplysninger.  Når vi skal sende en henvisning – eller på anden måde videregive oplysninger sikrer vi os, at vi har styr på, at vore samarbejdspartere overholder tavshedspligten – også hvad angår data-sikkerhed, med disse databehandler-aftaler. Såfremt du i løbet af et forløb  hos os, kommer med oplysninger, du ikke ønsker skal deles med andre, end fx lægen/sygeplejersken – heller ikke, ved fx fremsendelse af henvisninger, bedes du tydeligt gøre opmærksom herpå, idet vi som udgangspunkt regner med, at vi må videreformidle de oplysninger du giver os, til samarbejdspartere – så længe det er til gavn for – og kun har til hensigt at varetage netop din behandling.  TAK at du vil hjælper os hermed.

Personlige oplysninger:

I vort daglige arbejde bruger vi dagligt flg. personlige oplysninger: Cpr-nr. Oplysninger om sygdom, diagnoser, medicinsk behandling etc. Som en del af dette får vi nogle gange oplysninger om seksuel orientering, religion, politisk holdning mv. Alt dette, er dine personlige oplysninger – det er dem, vi arbejder på at beskytte, så du fortsat kan have tillid til os – som behandlere i det danske sundhedsvæsen.

Udarbejdet 27-05-2018