Aktuelt

Gratis kighostevaccination til gravide fra 1. november 2019 til og med 30. april 2020

På baggrund af den aktuelle kighosteepidemi, har Sundheds- og Ældreministeren besluttet at indføre et midlertidigt tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i 3. trimester.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vaccination af gravide mod kighoste gives i forbindelse med den 3. rutinemæssige graviditetsundersøgelse hos egen læge ved fulde 32 uger. Gravide i 3. trimester, som før tilbuddets ikrafttræden den 1. november 2019 allerede har haft den 3. graviditetsundersøgelse, kan tilbydes vaccination ved fornyet konsultation og skal selv bestille tid til dette.


 Influenzavaccinationer for gravide i 2. og 3. trimester

Der gives influenzavaccine til gravide i 2. og 3. trimester indtil d. 28 februar 2020.


 

“Min Læge” app min læge 

Med den nye app ”Min Læge” kan du komme i kontakt med lægen – direkte på mobilen.

App’en giver dig mulighed for at skrive til lægen, forny recepter, holde styr på aftaler, samt se henvisninger til andre i sundhedsvæsnet. ”Min Læge” giver desuden adgang til oplysninger vedrørende vaccinationer og kroniske diagnoser.

I løbet af 2019 vil der desuden blive mulighed for at se prøvesvar fra lægen, booke tider og mulighed for at få indsigt i egne børns oplysninger om vaccinationer og meget mere.

Du kan hente app’en på App store eller Google Play.

Hvis du har brug for hjælp til at hente app’en kan du bruge denne vejledning eller rette henvendelse til personalet i receptionen.

Udklip


Klinikken er pr. 1. maj 2019 blevet plejehjemslæger, gældende for Gødvad Plejecenter, Kongsbergvej, afd. 3-4 og 5-6.  Det betyder at vi varetager en særlig kontakt med denne afdeling omkring sundhedsfaglige opgaver. Beboere på disse afsnit har desuden mulighed for at skifte til os, som deres faste læger. Kontakt sygesikringen vedr. denne mulighed.


HUSK altid sundhedskortet

Når du ankommer til klinikken skal sygesikringsbeviset registreres ved at køre kortet gennem kortlæseren.

Dette har 3 funktioner:

1. Det bliver registreret i vores EDB system, at du er ankommet. Så kan vi se, at du er klar til at blive kaldt ind.

2. Det mindsker risikoen for fejl i forhold til forveksling af flere med samme navn.

3. Kort registrering bruges i forbindelse med afregning overfor sygesikringen. De holder øje med, om vi har for høj en andel, der møder op uden sundhedskort. Hvis dette sker, kan det ske, at vi ikke kan få honorering for vort arbejde. Det er derfor ikke nok, at du “bare” taster dit cpr-nr. ind ved ankomsten. Der kræves kort-registrering.


NYT: blodprøver fra kl. 7.30!

I august 2018 åbnes der for  tider til primært blodprøver fra kl. 7.30 hos Jeanette Nellemann. Dette gælder mandag-torsdag. Ledige tider, vil fremgå via booking modulet – ellers ring til os for at få disse tider. Om blodprøver i øvrigt – se her nedenstående.

* BEMÆRK: BLODPRØVER KAN IKKE TAGES SENERE END KL. 14.45 (mandag til torsdag) og 13.40 fredag! Så husk at bestille tid også til blodprøver for ikke at gå forgæves!


Pr. 1. december 2017 er klinikken LUKKET for tilgang af nye patienter.


LINKS: Under fanebladet “LINKS” kan du nu se div. aktulle råd og vejledninger, om fx. børnesygdomme, feber, flåter mv.